2003

2003

Tạo ra một liên hợp các phân tử nhằm bù lại những suy yếu gây ra do mãn kinh… thành công! Phân tử diosgenin có tính chống oxy-hóa và có khả năng đảo ngược các dấu ấn của thời gian.
BẰNG SÁNG CHẾ TOÀN CẦU.