2004

2004

Làm thế nào để đưa những nguyên liệu vô cùng nhạy vào da ? Nhờ vào một mạng lưới sinh học nhân tạo có khả năng ngụy trang độ cân bằng của da.