2007

2007

Tẩy tế bào chết bằng ánh sáng, một phát kiến mang tính toàn cầu, làm tiền đề cho việc trẻ hóa da bằng ánh sáng LED và IPL.