1984

1984

Để hiện thực hóa mong muốn của mình, tôi đã lập ra Phòng thí nghiệm Renophase vào năm 1984.